Kiwi Schoencreme Parade Gloss Zwart (50ml) | 5000204823691 | Overig

Kiwi Schoencreme parade gloss zwartSamenstellingNafta (aardolie), met water stof behandeld zwaar; terpentijn olie.GebruikPoets de schoen goed schoon. Product aanbrengen op de schoen en goed uitsmeren.WaarschuwingenKan een allergische reactie veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij onwel voelen een antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Beschermende handschoenen dragen. Inademing van rook vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.FabrikantSC Johnson Benelux Consumentenvoorlichting NederlandPostbus 22 3640 AA Mijdrecht

Prijs: 0.95  (klik hier voor meer informatie)

Dit vind je misschien ook leuk...