Farmlight Lampolie Blank (1000ml) | 8710744069509 | Overig

Farmlight Lampolie blank Samenstelling Alkanen, C12-26 vertakte en linear, paraffine, (aardolie) normale C>10, Cas no. 64771-71-7 Gebruik Mag niet worden gebruikt als motorbrandstof, smeermiddel of voor verwarmingsdoeleinden in petroleum kachels! Roet niet bij juiste lontinstelling. Waarschuwing Een klein slokje lampolie – of nog maar zuigen aan de pit van lampen – kan levensbedreigende longschade tot gevolg hebben. Brandende olielamp niet alleen laten. Lampen die met deze vloeistof gevuld zijn buiten het bereik van kinderen houden. Niet drinken. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de lichtwegen terecht komt. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. P301+310 Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. P331: Geen braken opwekken. P102: Buiten het bereik van kinderen bewaren. P405: Achter slot bewaren . P501: Inhoud en verpakking in overeenstemming met plaatselijke

Prijs: 3.27  (klik hier voor meer informatie)

Dit vind je misschien ook leuk...