Hagerty Silver Dip (2000ml) | 7610928017504 | Overig

Hagerty zilver reinigingsbad Een geweldig reinigingsmiddel voor uw zilveren en verzilverde sieraden en objecten. Het verwijderd direct aanslag en zorgt er voor dat de orginele glans weer terug komt op uw sieraden en objecten. Samenstelling Niet ionogene oppervlakte actieve stoffen <5%, parfums. Gebruik 1. Dompel bestek in het bad, wervelen 5-10 seconden. 2. Spoel met warm water. 3. Droog met een zachte doek. Waarschuwingen Bevat thioureum. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Achter slot bewaren. Was de handen grondig na het hanteren. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. Na inslikken: de mond spoelen -- Geen braken opwekken. Onmiddellijk antigifcentrum of een arts raadplegen. Bij contact met de huid (of het haar): huid met water afspeolen. Prijs: 24.61  (klik hier voor meer informatie)

Dit vind je misschien ook leuk...